สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์

ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง President ของ Asia Association of Laboratory Scientists (AAMLS) โดยมีวาระ 4 ปี (2009-2013) โดย AAMLS จะประกอบด้วย 12 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดี...

Sep 11, 2009อ่านต่อ
Sep 10, 2009อ่านต่อ
การรับนักเทคนิคการแพทย์เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Sep 09, 2009อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญชวน ชาวเทคนิคการแพทย์ร่วมกันส่งแบบเรื่องเล่า “ความสำเร็จการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2551”

สภาเทคนิคการแพทย์ เชิญชวน ชาวเทคนิคการแพทย์ร่วมกันส่งแบบเรื่องเล่า “ความสำเร็จการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ พ.ศ. 2551” สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฏหมายที่ให้ความสำคัญกับ กระบวนกา...

Aug 30, 2009อ่านต่อ
Aug 25, 2009อ่านต่อ