สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ขอความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์กรอกเอกสาร

ขอความร่วมมือจากนักเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่ได้กรอกแบบสอบถามที่จัดทำโดยสภาเทคนิคการแพทย์ กรอกเอกสารข้อมูลบุคคล ดังไฟล์แนบ โดยกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน หรือกเสียชีวิต ถ้าทราบข้อมูลขอรบกวนให้กรอกข้อมูลมาในแบบฟอร์ม โดยเมื่อกรอกเสร็จแล้ว ส่งเข้าที่ updatemt52@g...

Jul 09, 2009อ่านต่อ
ด่วนที่สุด-ขอรายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ

เรียน นักเทคนิคการแพทย์ทุกท่าน เนื่องจากทางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องการรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ที่อยู่ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง เพื่อสำรวจความต้องการตำแหน่งต่างๆ ขอให้ทุกท่านสำรวจรายชื่อลูกจ้างและพนักงานราชการใน Sheetแรก และ ระบุสถาน...

Jun 26, 2009อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 2/2552

ประกาศผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2552

Jun 19, 2009อ่านต่อ
Jun 02, 2009อ่านต่อ
เอกสารจากสภาเทคนิคการแพทย์ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนับเวลาดำรงตำแหน่ง

May 23, 2009อ่านต่อ