สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ คัดค้านการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา

แถลงการณ์ร่วมของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองได้ลุกลามเป็นภาวะวิกฤติ มีการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนผู้ชุมนุมคัดค้านรัฐบาลจนทำให้เกิดการนองเลือดมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุการณ์นี้ส่งผลให้สังคมไทยเกิดความแตกแยก และเกิดบาดแ...

Oct 09, 2008อ่านต่อ
ด่วน !!! ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ครั้งที่ 3/2551 เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ด่วน !!!! สภาเทคนิคการแพทย์รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2551 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 โปรด down load ข้อมูลและใบสมัครสอบความรู้

Sep 04, 2008อ่านต่อ
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

โปรดอ่านรายละเอียด ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2551-54 ตาม file ที่แนบ

Apr 19, 2008อ่านต่อ
ประกาศผลสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/51

เมื่อ 8 ก.พ. 51 สภาเทคนิคการแพทย์ ออกประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/51 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงแจ้งมาเพื่อให้ผู้สอบผ่านดำเนินการตามขั้นตอนในประกาศได้ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

Feb 08, 2008อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 1/2551

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ลงนามในประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ เมื่อ 9 ม.ค. 2551 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ ครั้งที่ 1/2551 โดยจะทำการสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2551 ผู้มีสิทธิ์สอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีจำนวนรวม 702 คน และใช้สนามสอ...

Jan 12, 2008อ่านต่อ