สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Feb 16, 2009อ่านต่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปี 2551 ค่ะ

แบบประเมินความพึงพอใจ ระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปี 2551 ที่ได้มีการทักท้วงเมื่อ 9 มกราคม2552 ที่กระทรวงสาธารณสุข โดยส่งกลับมาที่ Inspect11@hotmail.com ค่ะ

Feb 05, 2009อ่านต่อ
ขอความร่วมมือนักเทคนิคการแพทย์ กรอกข้อมูลเพื่อประชุมงานเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ค่ะ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการธำรงรักษาและการสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทบทวนเรื่องเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย และ เรื่องตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รมต ช่วยแจ้งเมื่อ 20 มกราคม ว่า จะหาตำแหน่งมาบรรจุ ให้ ...

Jan 27, 2009อ่านต่อ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2552 ในอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 เวลา 9.30น.-16.30 น. ส่วนกลางราชวิถีและส่วนภูมิภาค

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2552 ในอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2552 ในอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552 ส่วนภูมิภาค ตามเอกสารแนบค่ะ

Jan 09, 2009อ่านต่อ
Jan 05, 2009อ่านต่อ