สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้เทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2564

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 2/2564 โดยสามารถสมัครในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ สำหรับผู้ที่สมัครสอบรอบ 1/2564 และได้แจ้งเลื่อนสอบ สามารถแจ้งความประสงค์การส...

Jul 21, 2021อ่านต่อ
ประกาศผลสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศผลสอบวัดความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบผ่านจำนวนทั้งสิ้น 864 คน ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีเอกสารและหลักฐานดังเอกสาร...

Jul 19, 2021อ่านต่อ
ประกวดคุณภาพท่ามกลางวิกฤต 2021

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ส่งผลงานเข้าประกวดผลงานคุณภาพท่ามกลางวิกฤตโรคอุบัติใหม่ 2564 โดยส่งผลงานถึงสภาเทคนิคการแพทย์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทจะได้รับเชิญให้มานำเสนอผลงานในงานประชุมมหกรรมคุณภาพ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการร...

Jul 14, 2021อ่านต่อ
แถลงการณ์สภาเทคนิคการแพทย์ เรื่องการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ในสถานการณ์โควิด 19

Jul 10, 2021อ่านต่อ
ประกาศจากสภาฯ ผู้สมัครสอบความรู้ฯ​รอบที่ 1/2564 สามารถแจ้งความประสงค์ย้ายวันสอบออนไลน์รอบใหม่ภายในวันที่ 6 ก.ค. 2564

ตามที่ทางคณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ได้มีมติให้จัดสอบอีกครั้งในวันที่ 9, 10, 11 โดยได้กำหนดให้ผู้สมัครสอบที่มีรายชื่อในห้องสอบ เข้าสอบในวันที่ดังนี้ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใ...

Jul 05, 2021อ่านต่อ