สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากสภา
Jan 22, 2021อ่านต่อ
ประกาศเลื่อนการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ตามที่อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้กําหนดการตรวจ ประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการในเดือนมกราคม 2564 และเดือนถัดไปแล้วนั้น เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 อนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพขอแจ้งเลื่อนกําหนดการ การตรวจประเมินระบบคุณภาพห้อง...

Jan 05, 2021อ่านต่อ
ประกาศเลื่อนการจัดอบรมในหลักสูตร MTC-LA 2564 เนื่องด้วยสถาการณ์การระบาดของโรค COVID-19

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพทาง ห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จํานวน 4 หลักสูตร ในปี พ.ศ.2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของ COVID-19 สภาเทคนิคการแพทย์จึงขอเลื่อนการอบรม MTC-LA ทุกหลักสูตร ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 เป็...

Jan 05, 2021อ่านต่อ
การอบรม MTC-LA เดือนมกราคม 64

- MTC-LA 01 รุ่นที่ 36 11 - 12 มกราคม 2564 —————————————————— - MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 20 28 - 30 มกราคม 2564 ————&mdash...

Dec 28, 2020อ่านต่อ
คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์เปิดรับบริจาคอุปกรณ์เพื่อห้องปฏิบัติการที่ขาดแคลนในสถานการณ์โควิด 19

คณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินและอุบัติภัยเทคนิคการแพทย์จัดตั้งโครงการเพื่อรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เงิน และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อจัดสรรให้กับห้องปฏิบัติการที่ขาดแคลนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบกองทุนโดยสามารถโ...

Dec 22, 2020อ่านต่อ