สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต13 (กทม.) จัดกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต13 (กทม.) จัดกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 23 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30-13.00น. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ เค...

Jun 23, 2017อ่านต่อ
พบกันที่บูทสภาเทคนิคการแพทย์ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41

ในวันที่ 28 และ 29 มิถุนายน 2560 พบกันที่บูทสภาเทคนิคการแพทย์ ในงานการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง...

Jun 22, 2017อ่านต่อ
กิจกรรม ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ภาคใต้

กิจกรรมภาคใต้ โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 12 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลยะลา ร่วมกับเครือข่ายมุสลีมะฮ์สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย YMAT Muslimah (Y...

Jun 20, 2017อ่านต่อ
เตรียมพบกับ Thailand LA Forum ครั้งที่ 6 "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่งคงและพอเพียง"

เตรียมพบกับ มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017 “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” ( 60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustainable and Sufficient Qual...

Jun 19, 2017อ่านต่อ
รวมภาพกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "60ปี เเทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลด ไตเสื่อม เบสหวาน ไขมันสูง" ทั่วประเทศ

รวมภาพกิจกรรมดีทั่วประเทศ โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 11 มิถุนายน 2560 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์...

Jun 19, 2017อ่านต่อ