สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
Active : update 19 กันยายน 2560 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง ระบบริหารคุณภาพ ------------- Update: ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

Sep 20, 2017อ่านต่อ
การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ในการแสดงตน และประกอบการต่ออายุ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์" ปัจจุบัน สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ยังคงให้บริการทำบัตรสมาชิก ดังนี้ 1. มายื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน รอรับบัตรฯได้เลย สภาเทคนิคการแพทย...

Sep 04, 2017อ่านต่อ
เชิญส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2017

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2017 สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ประจําปี 2560 (MT Best Practice Awards 2017) การพัฒนาคุณภาพทางเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย 1. งานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่...

Aug 08, 2017อ่านต่อ
ข้อมูลการเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพของสมาชิกว่า ณ วันที่ 30 มิย.2560 มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทั้งสิ้น 16,256 ราย - ที่มีค...

Jul 29, 2017อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร MTC-LA-08 Plus รุ่น 8

ภาพบรรยากาศการอบรม MTC-LA-08 plus รุ่น8 วันที่14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา หลักสูตรเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 เพื่อพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจ...

Jul 18, 2017อ่านต่อ