สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2560

ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆร่วมวิชาชีพ กับบรรยากาศการสอบความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่3/2560 สนามสอบขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น สนามสอบกรุงเทพฯ ห้องประชุมยา...

Nov 19, 2017อ่านต่อ
LA Forum 2017 หัวข้อ ส่องมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560.....จุดเปลี่ยนของการพัฒนา (วันที่ 14 พ.ย.2560 เวลา 10:30-12:00น.)

โดย นางนัยนา วัฒนศรี และนางวรรณิกา มโนรมณ์

Nov 14, 2017อ่านต่อ
Nov 14, 2017อ่านต่อ
Nov 14, 2017อ่านต่อ
LA Forum 2017 หัวข้อ ไขรหัสลับ Information Security ละเลยอาจเป็นจำเลย (วันที่ 13 พ.ย.2560 เวลา 15:30-17:00น.)

โดย นาวาโท ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช และนายสมศักดิ์ ราหุล

Nov 13, 2017อ่านต่อ