สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ช.รหัส 22 บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวนจำนวน 1000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาล

ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 โดยนายศักดิ์ชัย พันธ์ุเรืองสกาว บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวน โดยใช้พลาสติกที่ไม่เกิดเงารบกวนการมอง และใช้ ผ้า PVC เย็บ กุ้นขอบอย่างดี จำนวน1000 ชิ้นให้สภ...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
Mar 30, 2020อ่านต่อ
คําแนะนําการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการสําหรับสิ่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัย COVID-19

คําแนะนําการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการสําหรับสิ่งตรวจจากผู้ป่วยสงสัย COVID-19 เพื่อการรักษาในโรงพยาบาล การเตรียมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อSARS-CoV-2 (COVID19) และการให้บริการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ทั่วไป (Routine lab)แก่ผู้ป่วยสงสัย COVID...

Mar 09, 2020อ่านต่อ
ทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1

ทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1 คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ฯ ได้ทำการทดสอบระบบ E-Voting ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สภาเทคนิคการแพทย์

Feb 24, 2020อ่านต่อ
02132020 อัพเดตแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) อัพเดตเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรคติดต่อ กำหนดแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19)ไว้ดังนี้ 2. ผู้ป่วยเข้าข่าย (Probable) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรมขอ...

Feb 13, 2020อ่านต่อ