สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
Nov 13, 2017อ่านต่อ
LA Forum 2017 หัวข้อ ระบบการจัดการข้อมูลความลับผู้ป่วย (วันที่ 13 พ.ย.2560 เวลา 10:30-12:00 น.)

โดย นายแพทย์นวนววน ธีระอัมพรพันธ์ นางสาววราทิพย์ ศรัทอง และนางวรรณิกา มโนรมณ์

Nov 13, 2017อ่านต่อ
LA Forum 2017 หัวข้อ จุดเปลี่ยนของกฏหมายที่ห้ามพลาด สำหรับนักเทคนิคการแพทย์ (13 พ.ย.2560 เวลา 08:30-10:00น.)

โดย นายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ และนายสมชัย เจิดเสริมอนันต์

Nov 13, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดงาน Thailand LA Forum 2017 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

คำกล่าวเปิดของ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ งาน มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017 เรียน ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุญรัตนเวช ราชบัณฑิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมการสภาเ...

Nov 12, 2017อ่านต่อ
เสวนาพิเศษ "เทคนิคการแพทย์ก้าวไกลอย่างพอเพียงทางเทคโยโลยีเพื่อคนไทยและความยั่งยืน" โดยศาตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช (ราขบัณฑิต)

Nov 12, 2017อ่านต่อ