สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการเก็บสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ในการต่ออนุญาตใบประกอบวิชาชีพของสมาชิกว่า ณ วันที่ 30 มิย.2560 มีผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทั้งสิ้น 16,256 ราย - ที่มีค...

Jul 29, 2017อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศ การอบรมหลักสูตร MTC-LA-08 Plus รุ่น 8

ภาพบรรยากาศการอบรม MTC-LA-08 plus รุ่น8 วันที่14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา หลักสูตรเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 เพื่อพัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบดูแลระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจ...

Jul 18, 2017อ่านต่อ
ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เทคนิคการแพทย์ผู้คิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เทคนิคการแพทย์ ผู้คิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม จากเนื้อหาข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ "คนตามข่าว" ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น ได้กล่าวถึง นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เก...

Jul 17, 2017อ่านต่อ
Jul 04, 2017อ่านต่อ
60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย จัดตรวจสุขภาพฟรีทั่วประเทศ 6 พันราย

60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย จัดตรวจสุขภาพฟรีทั่วประเทศ 6 พันราย https://www.matichon.co.th/news/591218

Jun 29, 2017อ่านต่อ