สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
LA Forum 2017 หัวข้อ เคล็ดไม่ลับ.....การรับรอง LA อย่างต่อเนื่อง (12 พ.ย.2560 14:45-16:15 น.)

โดย นางสาวเสาวรินทร์ มีชูทรัพย์ (โรงพยาบาลสระบุรี) นางเบญจมาศ ศรีคิรินทร์ (โรงพยาบาลบ้านนาสาร) นายนพดลสีสุข (โรงพยาบาลโคกโพธิ์) ผู้ดำเนินรายการ: นายพงษ์ศักดิ์ เตชะสถิรกุล

Nov 12, 2017อ่านต่อ
Nov 12, 2017อ่านต่อ
ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ประกอบด้วย 1. ทน.พิมพ์ใจ นัยโกวิท ที่ปรึกษา 2. รศ.ทน.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ประธาน 3. รศ.ทน.สมชาย วิริยะยุทธการ อนุกรรมการ 4. ดร.ทน.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท อนุกรรมการ 5. ศ.ดร.ทน.ฉัตรเฉลิม อิศราง...

Oct 21, 2017อ่านต่อ
เปิดขยายเวลาลงทะเบียน!!! และอัพเดตกำหนดการ Thailand LA Forum 2017 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ขยายเวลาลงทะเบียน และอัพเดตกำหนดการประชุม Thailand LA Forum 2017 ครั้งที่ 6 มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ​Thailand LA Forum 2017 ภายใต้แนวความคิด “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง&rdq...

Oct 12, 2017อ่านต่อ
ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลาคม 2560 นี้ Thailand LA Forum 2017 ครั้งที่ 6 "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่งคงและพอเพียง"

ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลคม 2560 นี้ งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017“60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” ( 60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustaina...

Oct 09, 2017อ่านต่อ