สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เทคนิคการแพทย์ผู้คิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เทคนิคการแพทย์ ผู้คิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม จากเนื้อหาข่าวหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน คอลัมน์ "คนตามข่าว" ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น ได้กล่าวถึง นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผศ.ทนพ.จิรพล สินธุนาวา เก...

Jul 17, 2017อ่านต่อ
Jul 04, 2017อ่านต่อ
60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย จัดตรวจสุขภาพฟรีทั่วประเทศ 6 พันราย

60ปี เทคนิคการแพทย์ไทย จัดตรวจสุขภาพฟรีทั่วประเทศ 6 พันราย https://www.matichon.co.th/news/591218

Jun 29, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการร่วมแสดงความยินดี

รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมกรรมการสภาฯ ร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในวาระ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ...

Jun 29, 2017อ่านต่อ
ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต13 (กทม.) จัดกิจกรรม ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายเทคนิคการแพทย์ เขต13 (กทม.) จัดกิจกรรม โครงการตรวจสุขภาพประชาชน "ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง" 23 มิถุนายน 2560 เวลา 7.30-13.00น. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ห้องปฏิบัติการ เค...

Jun 23, 2017อ่านต่อ