สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
เสวนาพิเศษ "เทคนิคการแพทย์ก้าวไกลอย่างพอเพียงทางเทคโยโลยีเพื่อคนไทยและความยั่งยืน" โดยศาตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช (ราขบัณฑิต)

Nov 12, 2017อ่านต่อ
ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ประกอบด้วย 1. ทน.พิมพ์ใจ นัยโกวิท ที่ปรึกษา 2. รศ.ทน.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ประธาน 3. รศ.ทน.สมชาย วิริยะยุทธการ อนุกรรมการ 4. ดร.ทน.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท อนุกรรมการ 5. ศ.ดร.ทน.ฉัตรเฉลิม อิศราง...

Oct 21, 2017อ่านต่อ
ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลาคม 2560 นี้ Thailand LA Forum 2017 ครั้งที่ 6 "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่งคงและพอเพียง"

ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลคม 2560 นี้ งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017“60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” ( 60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustaina...

Oct 09, 2017อ่านต่อ
การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

การทำบัตรสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อใช้ในการแสดงตน และประกอบการต่ออายุ "ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์" ปัจจุบัน สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ยังคงให้บริการทำบัตรสมาชิก ดังนี้ 1. มายื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน รอรับบัตรฯได้เลย สภาเทคนิคการแพทย...

Sep 04, 2017อ่านต่อ
เชิญส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2017

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด MT Best Practice Awards 2017 สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดการประกวดผลงานต้นแบบทางเทคนิคการแพทย์ประจําปี 2560 (MT Best Practice Awards 2017) การพัฒนาคุณภาพทางเทคนิคการแพทย์ประกอบด้วย 1. งานด้านการพัฒนาคุณภาพอย่...

Aug 08, 2017อ่านต่อ