สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2560

ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆร่วมวิชาชีพ กับบรรยากาศการสอบความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่3/2560 สนามสอบขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น สนามสอบกรุงเทพฯ ห้องประชุมยา...

Nov 19, 2017อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดงาน Thailand LA Forum 2017 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

คำกล่าวเปิดของ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ งาน มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017 เรียน ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ บุญรัตนเวช ราชบัณฑิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมการสภาเ...

Nov 12, 2017อ่านต่อ
เสวนาพิเศษ "เทคนิคการแพทย์ก้าวไกลอย่างพอเพียงทางเทคโยโลยีเพื่อคนไทยและความยั่งยืน" โดยศาตราจารย์ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช (ราขบัณฑิต)

Nov 12, 2017อ่านต่อ
ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 ประกอบด้วย 1. ทน.พิมพ์ใจ นัยโกวิท ที่ปรึกษา 2. รศ.ทน.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ประธาน 3. รศ.ทน.สมชาย วิริยะยุทธการ อนุกรรมการ 4. ดร.ทน.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท อนุกรรมการ 5. ศ.ดร.ทน.ฉัตรเฉลิม อิศราง...

Oct 21, 2017อ่านต่อ
ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลาคม 2560 นี้ Thailand LA Forum 2017 ครั้งที่ 6 "60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่มั่งคงและพอเพียง"

ลงทะเบียนภายใน 31 ตุลคม 2560 นี้ งานมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 Thailand LA Forum 2017“60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย ด้วยระบบคุณภาพที่ยั่งยืนและพอเพียง” ( 60 Years of Thai Medical Technology, Towards Sustaina...

Oct 09, 2017อ่านต่อ