สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

แพทยสมาคมจะจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในวันที่ 16-19 พย.48 ณ แพทยสมาคม ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
การติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องจากมีสมาชิกบางท่านต้องการติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์ แต่ไม่ทราบจะติดต่ออย่างไร ปชส.สภาขอแจ้งสถานที่ติดต่อดังนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ กองการประกอบโรคศิลปะ อาคารคลังพัสดุ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1997 ต่อ 6...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
Sep 26, 2005อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม 2554

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม 2554

Nov 30, -0001อ่านต่อ
Nov 30, -0001อ่านต่อ