สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาฯ ส่งสาส์นแสดงความยินดีแก่เทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สส.จังหวัดสตูล เขต 2

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ส่งสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฮอชาลี ม่าเหร็ม เทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล เขต 2 ในการเลือกตั้งซ่อม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา มีใจ...

Nov 02, 2005อ่านต่อ
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รมว.สาธารณสุข คนใหม่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2548 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 2 สิงหาคม พุทธ...

Nov 01, 2005อ่านต่อ
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

แพทยสมาคมจะจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในวันที่ 16-19 พย.48 ณ แพทยสมาคม ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
การติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องจากมีสมาชิกบางท่านต้องการติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์ แต่ไม่ทราบจะติดต่ออย่างไร ปชส.สภาขอแจ้งสถานที่ติดต่อดังนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
Sep 26, 2005อ่านต่อ