สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายและเสวนาออนไลน์เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2563 หัวข้อ Pitfall ของการตรวจ Molecular & Immunological tests ต่อโรค COVID-19 เวลา 13.00-15.30 น.

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน “วันเทคนิคการแพทย์ไทย” สภาเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Pitfall ของการตรวจ molecular และ immunological test ต่อโรค COVID-19 ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์” ผ่านทาง facebook l...

Jun 23, 2020อ่านต่อ
การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการตามอัตราข้าราชตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี

ครม.เห็นชอบอนุมัติตำแหน่งข้าราชการตั้งใหม่สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 38,105 อัตราแบ่งเป็นสามระยะ โดยสำนักปลัดฯ ได้ส่งคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ารับการบรรจุให้สำนักงานก.พ.กำหนด...

May 15, 2020อ่านต่อ
ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) (สรพ.) ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยสามารถ QR code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Apr 28, 2020อ่านต่อ
ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ ม.ช.รหัส 22 บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวนจำนวน 1000 ชิ้นให้กับโรงพยาบาล

ชมรมศิษย์เก่าวัดสุทธิวรารามรุ่น 67 กับศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัส 22 โดยนายศักดิ์ชัย พันธ์ุเรืองสกาว บริจาค face shield ชนิดตัดแสงรบกวน โดยใช้พลาสติกที่ไม่เกิดเงารบกวนการมอง และใช้ ผ้า PVC เย็บ กุ้นขอบอย่างดี จำนวน1000 ชิ้นให้สภ...

Apr 21, 2020อ่านต่อ
Mar 30, 2020อ่านต่อ