สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวประชาสัมพันธ์
อนุกรรมการปชส.เตรียมออกจดหมายข่าว

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์เตรียมออกจดหมายข่าวเพื่อแจกจ่ายในการประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ วันที่ 28-31 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จังหวัดอุดรธานี สำหรับในจดหมายข่าวดังกล่าวจะเป็นการรายงานถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของสภาเทคนิ...

Mar 04, 2006อ่านต่อ
ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ นัดหน้าที่อุดรธานี

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2549 ในวันที่ 28 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมเจริญศรี แกรนด์รอยัล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการประชุมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์แล้ว กรรมการสภาจะได้...

Mar 04, 2006อ่านต่อ
สัมมนา"ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับคณะเทคนิคการแทพย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสนับสนุนของเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดการสัมมนาโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใยร่วมใจ ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคกลางและภาคตะวันออก เรื่อง "ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการ...

Feb 27, 2006อ่านต่อ
Dec 27, 2005อ่านต่อ
ความคืบหน้าเรื่องใบประกอบวิชาชีพ

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและที่สอบผ่านการสอบความรู้ในปี 2548 แต่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนื่องจากติดขัดที่ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยั...

Dec 27, 2005อ่านต่อ