สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ ภายใ...

Feb 09, 2018อ่านต่อ
ประกาศผลการประกวด MT Best Practice Awards 2017 รอบแรก

ประกาศรายชื่อผลงานประกวด MT Best Practice Awards 2017 ที่ผ่านรอบแรก ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานข้อ 4 ในหนังสือเชิญประกวดที่ สทนพ.11.196/2560 ดังนี้ *** ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินจะต้องมานําเสนอผลงานด้วยวาจาให้คณะกรรมการ...

Oct 04, 2017อ่านต่อ
แต่งตั้งอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

แต่งตั้งอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวานนี้ (๑๕ ส.ค.) ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้...

Aug 16, 2017อ่านต่อ
การประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ปี 2560-2563 ครั้งที่1

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ วาระ ปี 2560-2563 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเลือกนายกสภาฯ และอุปนายกฯ คนที่ 1 และ 2 เริ่มขึ้นวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธาน ณ...

Apr 19, 2017อ่านต่อ
Update : การอบรมหลักสูตร MTC-LA 08 PLUS รุ่น 14 และประกาศ รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร MTC-LA 01 รุ่น 18 และ MTC-LA 02 รุ่นที่ 15

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดตการอบรมหลักสูตร MTC-LA 08 PLUS , MTC-LA 01 และ MTC-LA 02 - สำหรับ MTC-LA 08 Plus รุ่น 14 จัดการอบรมในวันที่ 26-28 สิงหาคม 59 โดยจัดการอบรมที่ โรงแรมทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ สามารถดาวนืโหลดใบจองโรงแรมได้ตามเอกสารแนบ - แล...

Aug 03, 2016อ่านต่อ