สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
Update ข้อมูลการอบรม MTC-LA

ประกาศรายชื่อ MTC-LA 02 รุ่น 14 อบรมวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2559 สถานที่จัดอบรม โรงแรม ทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองโรงแรมทีเค พาเลซและรายชื่อผู้เข้าอบรม ตามเอกสารแนบ อบรม MTC-LA 08 Plus รุ่น 4 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ...

Jul 11, 2016อ่านต่อ
ประกาศ ข่าวการอบรมหลักสูตร MTC –LA 01 รุ่น 17 และ MTC-LA 02 รุ่น 14

สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งเรื่องสถานที่จัดอบรม MTC-LA 01 รุ่น 17 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2559 โดยจัดการอบรมณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดใบจองโรงแรมได้ในเอกสารแนบ และ ประกาศขอขยายเวลาการรับสมัครอบรม MTC-LA 02 รุ่น 14 ซ...

Jun 30, 2016อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร MTC-LA 08 Plus รุ่น 3

ประกาศรายชื่ออัพเดต!!! หลักสูตรการอบรม MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 3 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. และขยายเวลาการรับสัมครไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมู...

Jun 14, 2016อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร  อบรม  MTC-LA 08 Plus รุ่น 3

ประกาศรับสมัคร อบรม MTC-LA 08 Plus รุ่น 3 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. โดยสามารถสมัครผ่านระบบได้ที่เว็บ www.mtc.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม

May 13, 2016อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13  ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13 ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. หากมีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-1414282 หรือ 0814899648 นายสารัตน์ อาลีมีน ในวันและเวลาราชการ

May 13, 2016อ่านต่อ