สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร MTC-LA 08 Plus รุ่น 3

ประกาศรายชื่ออัพเดต!!! หลักสูตรการอบรม MTC-LA 08 Plus รุ่นที่ 3 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. และขยายเวลาการรับสัมครไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2559 "สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมู...

Jun 14, 2016อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคร  อบรม  MTC-LA 08 Plus รุ่น 3

ประกาศรับสมัคร อบรม MTC-LA 08 Plus รุ่น 3 วันที่ 24-26 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. โดยสามารถสมัครผ่านระบบได้ที่เว็บ www.mtc.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม

May 13, 2016อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13  ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13 ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. หากมีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-1414282 หรือ 0814899648 นายสารัตน์ อาลีมีน ในวันและเวลาราชการ

May 13, 2016อ่านต่อ
ประกาศสถานที่จัดการอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13  วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559

ขอประกาศสถานที่จัดการอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 โรงแรม ทีเคพาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบจองโรงแรมได้ในเอกสารแนบ

May 09, 2016อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรม MTC-LA 01 รุ่น 16 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรม MTC-LA 01 รุ่น 16 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 021414282 หรือ 0814899648 นายสารัตน์ อาลีมีน ในวันและเวลาราชการ

Apr 27, 2016อ่านต่อ