สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
ประกาศสถานที่จัดการอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13  วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559

ขอประกาศสถานที่จัดการอบรม MTC-LA 02 รุ่น 13 วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2559 โรงแรม ทีเคพาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยสามารถดาวน์โหลดใบจองโรงแรมได้ในเอกสารแนบ

May 09, 2016อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรม MTC-LA 01 รุ่น 16 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าอบรม MTC-LA 01 รุ่น 16 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 021414282 หรือ 0814899648 นายสารัตน์ อาลีมีน ในวันและเวลาราชการ

Apr 27, 2016อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อ ผู้อบรม  MTC-LA 08 Plus รุ่น 2  วันที่  22-24  เมษายน  2559

รายชื่อ ผู้อบรม MTC-LA 08 Plus รุ่น 2 วันที่ 22-24 เมษายน 2559 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ หลักสี่ กทม. สำหรับผู้ที่มาอบรมให้เตรียม Note Book และข้อมูล, กราฟข้อมูลผล IQC ในเดือนที่ทำ EQA พร้อม %CV ในแต่ละเดือน ของหน่วยงานมาด้วย สำหรับใช้ในการทำ Workshop Six Sigm...

Apr 14, 2016อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม MTC-LA-02 รุ่น 12 วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้สมัครอบรม MTC-LA 02 รุ่น 12 วันที่ 20-22 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เบอร์โทรศัพท์ สำหรับจองห้องพัก 0075-211011-14 หากมีข้อสงสัยเรื่องรายชื่อหรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 021414282 หรือ 0814899648 ในวันและเวลาราชการ

Mar 11, 2016อ่านต่อ
หลักสูตรการอบรม;;; หลักสูตรสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2559

รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม หลักสูตรสภาเทคนิคการแพทย์ ปี 2559 - MTC-LA 01 "หลักสูตรมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555 และเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ" - MTC-LA 02 "หลักสูตรเทคนิคการตรวจ ติดตามภายในตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2555" - MTC-L...

Jan 05, 2016อ่านต่อ