สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดประชุมดังกล่าวออกไปเนื่องจากมีเหตุขัดข้องนั้นบัดนี้สภาเทคนิ...

Jan 29, 2015อ่านต่อ
ประกาศด่วน แจ้งเลื่อนการประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7

ด่วน ขอแจ้งเลื่อนการประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 7 เรื่องความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานกับเชื้ออันตรายร้ายแรง ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ ทางผู้จัดและสภาเทคนิคการแพทย์ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง

Dec 08, 2014อ่านต่อ
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ACTO 2012

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ACTO 2012 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดได้จากไฟล์แนบค่ะ

Aug 23, 2012อ่านต่อ
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4

ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเอกสารที่แนบ

May 28, 2012อ่านต่อ
Mar 12, 2010อ่านต่อ