สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
เชิญประชุมวิชาการ “เทคโนโลยีใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์”

เชิญประชุมวิชาการ “เทคโนโลยีใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะเชิญประชุมวิชาการ “เทคโนโลยีใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ

Feb 16, 2010อ่านต่อ
กำหนดการและเอกสารกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2553 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2553 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยมีวัตถุปร...

Feb 11, 2010อ่านต่อ
Dec 25, 2009อ่านต่อ
Nov 17, 2009อ่านต่อ
ฟรี!!! Avian and swine influenza meeting at Siriraj on Sunday 31 May 2009

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง From Human to Avian and Swine-Origin Influenza Viruses จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องบรรยาย สุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาค...

May 27, 2009อ่านต่อ