สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
Dec 28, 2020อ่านต่อ
ประกาศผลการประกวด MT Best Practice Awards 2017 รอบแรก

ประกาศรายชื่อผลงานประกวด MT Best Practice Awards 2017 ที่ผ่านรอบแรก ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานข้อ 4 ในหนังสือเชิญประกวดที่ สทนพ.11.196/2560 ดังนี้ *** ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสินจะต้องมานําเสนอผลงานด้วยวาจาให้คณะกรรมการ...

Oct 04, 2017อ่านต่อ
แต่งตั้งอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม

แต่งตั้งอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวานนี้ (๑๕ ส.ค.) ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้...

Aug 16, 2017อ่านต่อ
การประชุมกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ ปี 2560-2563 ครั้งที่1

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ วาระ ปี 2560-2563 ครั้งที่ 1/2560 เพื่อเลือกนายกสภาฯ และอุปนายกฯ คนที่ 1 และ 2 เริ่มขึ้นวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ประธาน ณ...

Apr 19, 2017อ่านต่อ
Update ข้อมูลการอบรม MTC-LA

ประกาศรายชื่อ MTC-LA 02 รุ่น 14 อบรมวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2559 สถานที่จัดอบรม โรงแรม ทีเค พาเลซ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองโรงแรมทีเค พาเลซและรายชื่อผู้เข้าอบรม ตามเอกสารแนบ อบรม MTC-LA 08 Plus รุ่น 4 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ณ...

Jul 11, 2016อ่านต่อ