สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
ฟรี!!! Avian and swine influenza meeting at Siriraj on Sunday 31 May 2009

เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง From Human to Avian and Swine-Origin Influenza Viruses จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องบรรยาย สุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาค...

May 27, 2009อ่านต่อ
เอกสารการบรรยายในการประชุม 10th National HA Forum ของสภาเทคนิคการแพทย์

ดาวน์โหลด เอกสารการบรรยายในการประชุม 10th National HA Forum ของสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ที่ http://www.mtcouncil.org/index.php?components=mtc_document&file=60

Mar 13, 2009อ่านต่อ
เชิญชวนร่วมประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 33

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 33 เรื่อง “เทคนิคการแพทย์กับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ” ใน วันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารการ...

Mar 03, 2009อ่านต่อ
เรียนเชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "Genetic Testing: Coming of Age" ในงานประชุมวิชาการประจำปี (NAC 2009)

ด้วยทางโปรแกรม Genomic Medicine ภายใต้คลัสเตอร์การแพทย์และสาธารณสุข (สวทช.) จะมีการจัดสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "Genetic Testing: Coming of Age" ในงานประชุมวิชาการประจำปี (NAC 2009) โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-11....

Feb 23, 2009อ่านต่อ
HIV NAT 12th International Bangkok : Symposium Laboratory workshop

เรียนเชิญร่วมลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการ 12th International Bangkok Symposium ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2552 รับจำนวน 60 คน เท่านั้นรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบค่ะ

Jan 08, 2009อ่านต่อ