สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 15 ม.ค.51

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 15 มกราคม 2551 มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบ 1.1 รายงานสถานะการเงินของสภาเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 31 ธ.ค.50 มียอดเงินคงเหลือใน 4 บัญชีดังนี้ 1.1.1...

Mar 01, 2008อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 11 ธ.ค.50

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 8/2550 วันที่ 11 ธันวาคม 2550 มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบ 1.1 รายงานสถานะการเงินของสภาเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 30 พ.ย.50 มียอดเงินคงเหลือใน 4 บัญชีดังนี้ 1.1....

Jan 15, 2008อ่านต่อ
ข่าวการประชุม สภาเทคนิคการแพทย์ 30 ต.ค. 50

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 7/2550 วันที่ 30 ตุลาคม 2550 มีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ 1. เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบ 1.1 แสดงความยินดีกับกรรมการ พ.อ.หญิง รศ.ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ได้รับพระราชทานยศเป็น พลตรีหญิง 1.2 ต...

Nov 04, 2007อ่านต่อ
ข่าวการประชุม สภาเทคนิคการแพทย์ 28 ส.ค. 50

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2550 วันที่ 28 สิงหาคม 2550 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบ 1.1 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย เปิดให้แลกแล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถแลกได...

Sep 08, 2007อ่านต่อ
ข่าวการประชุม สภาเทคนิคการแพทย์ 17 ก.ค. 50

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2550 วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบ 1.1 เหรัญญิกสภาฯ รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิ.ย.50 1.2 ประธานฯ ขออนุมัติในหลักการให...

Sep 08, 2007อ่านต่อ