สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวการประชุม
Mar 12, 2010อ่านต่อ
เชิญประชุมวิชาการ “เทคโนโลยีใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์”

เชิญประชุมวิชาการ “เทคโนโลยีใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะเชิญประชุมวิชาการ “เทคโนโลยีใหม่ และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” รายละเอียดดังไฟล์แนบค่ะ

Feb 16, 2010อ่านต่อ
กำหนดการและเอกสารกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2553 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”

ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2553 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการแพทย์กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา โดยมีวัตถุปร...

Feb 11, 2010อ่านต่อ
Dec 25, 2009อ่านต่อ
Nov 17, 2009อ่านต่อ