สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ พ.ย. และ ธ.ค. 53

ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2553

Dec 18, 2010อ่านต่อ
Oct 14, 2010อ่านต่อ
พบสมุนไพรหญ้าดอกขาวลดสูบบุหรี่กว่า73.3%

พบสมุนไพรหญ้าดอกขาวลดสูบบุหรี่กว่า73.3% โดยพบว่าสมุนไพรหญ้าดอกขาว หรือ สมุนไพรหญ้าหมอน้อย สามารถช่วยทำให้ลดอัตราการสูบบุหรี่ได้ดี โดยไม่มีอาการข้างเคียง โดยช่วยให้ระดับของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ในลมหายใจลดลงได้ จากการทดลองในกลุ่มที่ใช้สมุนไพรหญ้าหมอน้อย ...

Jul 06, 2010อ่านต่อ
Jul 02, 2010อ่านต่อ
Jul 01, 2010อ่านต่อ