สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
Nov 02, 2009อ่านต่อ
Nov 02, 2009อ่านต่อ
Nov 02, 2009อ่านต่อ
Sep 01, 2009อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2552

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานรับทราบและเข้าร่วมการประชุม ในโครงการอบรมสร้างการรับรู้ การตระหนัก และมีส่วนในการให้บริการเลิกบุหรี่ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (แผนงานย่อยที่ 2) ดังข้อมูลไฟล์แนบ ค่ะ

Mar 09, 2009อ่านต่อ