สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
Sep 01, 2009อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ปี 2552

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานรับทราบและเข้าร่วมการประชุม ในโครงการอบรมสร้างการรับรู้ การตระหนัก และมีส่วนในการให้บริการเลิกบุหรี่ของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (แผนงานย่อยที่ 2) ดังข้อมูลไฟล์แนบ ค่ะ

Mar 09, 2009อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่กันยายน2550

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน กันยายน 2550 ผศ.พิศิษฐ์ นามจันทรา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานกิจกรรมดังนี้ 1. การประชุมวิชาการเรื่องการแนะนำการเลิกบุหรี่ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย...

Sep 22, 2007อ่านต่อ
ข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สิงหาคม2550

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน สิงหาคม 2550 กิจกรรมเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา มาตระกูล และทีมงานหัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ(LAB) ได้แก่ ทนพญ.สมใจ ศุภฤทธิดำรง ทนพ.ประมวล สวนจันทร์ ทนพ.ช...

Sep 08, 2007อ่านต่อ
จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน กรกฎาคม 2550

จดหมายข่าวเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เดือน กรกฎาคม 2550 กิจกรรม ?จาวเหนือฮ่วมใจ๋ ต้านภัยบุหรี่? วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2550 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ถนนคนเดิน จ.เชียงใหม่ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงพ...

Jul 12, 2007อ่านต่อ