สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือโครงการทิศทางการพัฒนางานบริการงานเลิกบุหรี่และโครงการการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4/2548 ความก้าวหน้า..สภาเทคนิคการแพทย์ให้ความร่วมมือ กับเครือข่ายฯ (บทความนี้ เผยแพร่ในจดหมายข่าว เครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสุขภาพฯ ฉบับเดือน พย. 48) พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาค...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
จรรยาปฏิบัติสำหรับสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ(Code of Practice)

จรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบCode of Practice on Tobacco Control for Health Professional Organizations 1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่บริโภคยาสูบและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่บริโภคยาสูบ 2. สำรวจลักษณะการบริโภคยาสูบของบุคลากรในวิชาชีพและก...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
กรรมการดำเนินการแผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2548 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ แผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนแผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพรวมตัวกันทำกิจกรรม มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2548 คำขวัญองค์การอนามัยโลก ปี 2548 "Health Professionals and Tobacco Control" (ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่) ความเป็นมาของเครือข่ายฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯเริ่มรวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยได้รั...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมสัมนาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2548วันที่ 13 ธันวาคม 2548 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดสัมมนาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ สำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาชีพสุขภาพระดับปริญญาตรี สภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมสัมมน...

Nov 25, 2005อ่านต่อ