สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
Jul 02, 2010อ่านต่อ
Jul 01, 2010อ่านต่อ
ข่าวฝากจาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “ถนนคนเดินวันงดสูบบุหรี่โลก 2553” ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย์ ถนนคนเดินราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใน วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 255...

Jun 04, 2010อ่านต่อ
แผ่นพับโรค เบาหวาน หัวใจ ความดัน กับการสูบบุหรี่

ขอเชิญชวนพี่น้องนักเทคนิคการแพทย์ นำแผ่นพับเรื่อง โรคเบาหวาน หัวใจ ความดัน และการสูบบุหรี่ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่กับผู้มารับบริการ และแสดงการมีส่วนร่วมของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อความห่วงใยสุขภาพของประชาชน

Apr 23, 2010อ่านต่อ
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดสูบบุหรี่ เชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ "ทีมสุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่งขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 6"

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดสูบบุหรี่ เชิญชวนทุกท่านร่วมโครงการ "ทีมสุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่งขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 6" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยรายละเอียดตามไฟล์แนบค่ะ

Apr 14, 2010อ่านต่อ