สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
Apr 10, 2010อ่านต่อ
Jan 27, 2010อ่านต่อ
Jan 11, 2010อ่านต่อ
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย 2552

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552 สำหรับแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ร่วมจัดทำโดยองค์กรวิชาชีพสุขภาพ จำนวน 34 องค์กร ได้แก้ ราชวิทยาลัย สมาคม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันและองค์กรอิสระ รวมทั้งเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพ...

Dec 23, 2009อ่านต่อ
การสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ ครั้งที่ 2

การสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ ครั้งที่ 2 "Dean Summit on Tobacco Control No. 2” วันที่ 22 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมพาวิลเวียล กรีนส์เบย์ จังหวัดกระบี่ จัดโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

Dec 02, 2009อ่านต่อ