สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว » ข่าวจากเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพ
Nov 18, 2009อ่านต่อ
50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่

จากหนังสือ "50 คำถามสำหรับผู้สูบบุหรีและไม่สูบบุหรี่" ปรับปรุงครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2552 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อนำมาเผยแพร่ ตอนที่ 1-4

Nov 04, 2009อ่านต่อ
Nov 02, 2009อ่านต่อ
Nov 02, 2009อ่านต่อ
Nov 02, 2009อ่านต่อ