สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
เว็บบอร์ด » เว็บบอร์ดทั่วไป » เว็บบอร์ดสำหรับประชาชน
หัวข้อกระทู้ : รับสมัครงานตำแหน่ง Sale Manager
#1 [2017-07-19 11:00:11] 
ananya2213
ananya tangsataporn
171.101.152.37
< รับสมัครงานตำแหน่ง Sale Manager >

บริษัทเทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)  

มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเพิ่ม ตำแหน่ง  Sale Manager  จำนวน 1  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 

1.  อายุ  35  ปีขึ้นไป 

 

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาการตลาด การขาย  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3. มีประสบการณ์ทางด้านการขายอย่างน้อย 5 ปีทางด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 

   หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายเครื่องมือผ่าตัด จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานขายไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 

5. มีความอดทน  ซี่อสัตย์สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

7. สามารถใช้งาน  Application  ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Word,Excel,Powerpoint,Email )

 

8. มีทัศนคติเชิงบวกและมีใจรักในงานขาย

 

รายละเอียดงาน

 

1. วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการขาย

 

2. ให้คำปรึกษาแก่ลูกทีม  ลูกค้า  เพื่อให้การขายบรรลุสู่เป้าหมาย

 

3. วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

 

4. บริหารทีมขายให้สามารถสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

 

5. ดูแล  รักษา ฐานลูกค้าและติดตามการขายและยอดสินค้าเพื่อทำรายงานเสนอผู้บริหาร

 

สถานที่ปฏิบัติงาน  29 ซอยลาดพร้าว 92  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพ  10310

 

ปฏิบัติงาน        วันจันทร์ - วันศุกร์  (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

 

สวัสดิการ   เงินเดือน / ประกันสังคม / คอมมิชชั่น / Incentive / ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันกลุ่ม/

 

                กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /กองทุนเงินกู้ยืม / ท่องเที่ยวภายในประเทศ - ต่างประเทศ / กิจกรรมสัมพันธ์  และอื่น ๆ

 

ติดต่อ     คุณอนัญญา  ตั้งสถาพร  090-6510897  หรือ 02-9336112  ต่อ 430

 

             Email  :  ananya@technomedical.co.th

 

              Website:  www.technomedical.co.th

ตอบกระทู้