สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
เว็บบอร์ด » เว็บบอร์ดทั่วไป » เว็บบอร์ดสำหรับประชาชน
หัวข้อกระทู้ : นักเทคนิคการแพทย์
#1 [2018-03-13 21:15:38] 
ufaforwork2
เทียร์ทรรศน์ จัดว่าเด็ด
184.22.109.54
< นักเทคนิคการแพทย์ >

เทคนิคการแพทย์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ ภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร หรือ ณ ตำแหน่งดูแลและให้บริการทางการแพทย์ Pointof care ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547ได้ให้ความหมายของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไว้ว่าเป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้สิ่งตัวอย่างทางการแพทย์และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยและการรายงานผลการตรวจ เพื่อวินิจฉัย การติดตามการรักษา การพยากรณ์โรคและการป้องกันโรค หรือเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และใช้คำนำหน้านามว่า ทนพ.หรือ ทนพญ.นำหน้าชื่อสกุลได้ แทงบอลฟรี

ตอบกระทู้