สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล Quality MT Awards 2017 ในงาน Thailand LA Forum 2017 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

Admin |  2017-11-13 15:03:12 |  2467 |  0 |  0 

สภาเทคนิคการแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

Quality MT Awards 2017

ผู้เป็นพลังขับเคลื่อนระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายจังหวัด

นางทัศนีย์ สิริธัญญ์สกุล โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง

LAFORUM_2017 (349 of 737).jpg

นางเบญจมาศ ศรีคิรินทร์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี

LAFORUM_2017 (350 of 737).jpg