สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

บรรยากาศการสอบความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 3/2560

Admin |  2017-11-19 15:53:55 |  1149 |  0 |  0 

ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆร่วมวิชาชีพ

กับบรรยากาศการสอบความรู้

ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่3/2560

สนามสอบขอนแก่น ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 อาคาร 2 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สอบ.jpg

สนามสอบกรุงเทพฯ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา

อาคารหอพักพัฒนาคณาจารญ์ ชั้น 25

คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สอบ2.jpg

สอบ5.jpg

ทำให้เต็มที่ และขอให้น้องๆโชคดีนะคะ

เครดิต: คณะอนุกรรมการจัดสอบความรู้ โดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ประธานอนุกรรมการฯ