สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

เชิญ MT สัมมนา ฟรี และ ได้ CMTE 15.5 คะแนน

Admin |  2017-11-27 18:01:24 |  860 |  0 |  0 

วิจัยยา2.jpg

ศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "สหวิทยากรเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0" วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีคะแนน CMTE 15.5 คะแนน ต้องเข้าครบทุกวัน

สมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/jlcVPwimnB2oNMk83