สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

Active: Update 21 กุมภาพันธ์ 2561 รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

Admin |  2018-02-22 16:42:26 |  1307 |  0 |  0 
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบบริหารคุณภาพ
-------------
Update: ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
Update การรับรอง กพ 2561.jpg
 
รายการไฟล์แนบ :
สำเนาของ Certified__Lab_LA_Update_21 Feb 18_by_Nongluk-14-2-18.xls.pdf ( Filesize : 2 MB )