สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งข้อมูลการสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

Admin |  2018-02-09 11:06:22 |  551 |  0 |  0 

25 ข้อมูลการสมัครสมาชิก2560.jpg

สภาเทคนิคการแพทย์

ขอแจ้งการสมัครสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ สำหรับ

 

1.  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 และ

2.  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนหน้า แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ยังไม่ผ่านการสอบวัดความรู้)

 

 

ผู้สมัครสามารถดำเนินการตามเอกสารที่แนบ และ Download เอกสารได้ที่ http://www.mtcouncil.org/site/document/view/1043/แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์

 

 

ในส่วนของผู้ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพแล้ว ท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์.pdf ( Filesize : 52 KB )