สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Admin |  2018-02-09 20:12:09 |  1171 |  0 |  0 

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคริสตัล ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12  เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในโครงการ “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบ ผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ ภายใต้หัวข้อบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพประเทศไทย 4.0" หลังจากนั้นรศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้กล่าวในการประชุม ถึงเรื่องนโยบายสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560 - 2563 และการดำเนินงาน รอบ 9 เดือน และในการประชุมตามโครงการครั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิเช่น การอภิปรายหมู่บทบาทขององค์กรวิชาชีพกับการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในการให้บริการสุขภาพยุค 4.0 โดย ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์/ เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เขต 7-10 รวมทั้งหัวข้อการบรรยายเรื่องเกณฑ์จริยธรรมด้านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ โดย เลขาอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือจริยธรรมด้านการขายและการตลาดของผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางห้องปฏิบัติการในการให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวิชาชีพงานบริการห้องปฏิบัติการโดย ดร.ทนพ.มณี เตชวิริยะ และหัวข้อ กิจกรรม (แนวใหม่) เพื่อสะสม คะแนน CMTE โดย ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วประชุมทั้งสิ้น 119 คน 

สภาสัญจร ใต้_180209_0020.jpg

สภาสัญจร ใต้_180209_0023.jpg

สภาสัญจร ใต้_180209_0026.jpgสภาสัญจร ใต้_180209_0001.jpg

จากนั้น นายกสภาฯและคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้ประกอบวิชาชีพ ที่โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทีมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

สภาสัญจร ใต้_180209_0011.jpg

สภาสัญจร ใต้_180209_0008.jpg