สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจร ภาคกลางและภาคตะวันออก

Admin |  2018-02-12 16:22:01 |  333 |  0 |  0 
26 สภาสัญจรภาคกลาง ตะวันออก.jpg
สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรภาคกลาง และภาคตะวันออก
จัดวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Download เอกสารที่เอกสารแนบ และ
สมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ http://mtc.or.th/reg_meeting_d.php?vtrain_id=2683
รายการไฟล์แนบ :
หนังสือนำต่างๆและโครงการ.pdf ( Filesize : 197 KB )
ใบสมัครลงทะเบียน .docx ( Filesize : 25 KB )