สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศรายชื่อการส่งบัตรสมาชิก และรายชื่อผู้ที่ต้องติดต่อสำนักงานสภาฯ รอบมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

Admin |  2018-02-12 16:46:42 |  767 |  0 |  0 
4 ประเภทบัตรประจำตัวสมาชิกสภาฯ.jpg

รอบก่อนมกราคม 2561 และมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ประเภทหัวข้อการส่งบัตร

1. ทำแล้วส่งแล้ว - สีเขียว

2. ทำแล้วรอส่ง - สีเหลือง

3. รอการติดต่อกลับ 025800229 - สีแดง

4. มีข้อมูลในระบบรอการดำเนินการ - สีน้ำเงิน

รายการไฟล์แนบ :
610117 รวม 4 ประเภท.pdf ( Filesize : 508 KB )
610201 รวม 4 ประเภท.pdf ( Filesize : 512 KB )