สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย

Admin |  2018-02-20 10:47:41 |  4246 |  0 |  0 

30 เชิญส่งผลงาน 100 ปี สธ ไทย.jpg

 

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561)"เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100ปี แห่งการพัฒนา" ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดติดตามได้ในเอกสารแนบ

รายการไฟล์แนบ :
088 - สำนักงานปลัด ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด.pdf ( Filesize : 214 KB )