สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA 09 รุ่น 4 และ MTC-LA 01 รุ่น 26

Admin |  2018-02-26 17:06:45 |  970 |  0 |  0 

อบรม มีนาคม 61.jpg

 

- MTC-LA 09 รุ่นที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม  2561 ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล  งามวงศ์วาน  จ.นนทบุรี 

- MTC-LA 01 รุ่น 26 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561  ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล  งามวงศ์วาน  จ.นนทบุรี  

ใบจองโรงแรมสามารถโหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาให้  

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ขับรถมาสามารถนำรถมาจอดได้ที่จุดจอดรถของโรงแรม 2 จุด คือในบริเวณโรงแรมและที่จอดรถฝั่งตรงข้ามของโรงแรมซึ่เป็นปั๊มน้ำมันเก่า ตามแผนที่แนบ1517475094.jpg

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มการสารองห้องพักโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน_สภาเทคนิคการแพทย์ 16 มีค 61.pdf ( Filesize : 512 KB )
แบบฟอร์มการสารองห้องพักโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน_สภาเทคนิคการแพทย์ 26-27 มีค 61.pdf ( Filesize : 512 KB )