สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

Admin |  2018-03-15 08:01:17 |  2975 |  0 |  0 
 
เรื่อง ใบรับรองหน่วยคะแนน (ข่าวการศึกษาต่อเนื่อง) 
 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์  ได้จัดทำใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว   สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบคะแนนสะสมในใบรับรองหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ได้ที่ web สภาเทคนิคการแพทย์ (http://mtc.or.th) โดย loginเข้าระบบของตนเอง ใบรับรองหน่วยคะแนน สามารถเก็บบันทึกในรูปแบบpdf.และ/หรือสั่งพิมพ์ออกมา ตามความต้องการใช้งาน

ในใบรับรองหน่วยคะแนนจะมีคะแนนอยู่ 2 ช่อง คะแนนในช่องด้านซ้ายมือ จะเป็นคะแนนที่สมาชิกได้สะสมในช่วง 5 ปี ตามระยะเวลาของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คะแนนในช่องนี้ใช้เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ  เมื่อใบอนุญาตฯครบอายุและต่อใหม่ ช่วงระยะเวลาในช่องนี้จะเปลี่ยนตามวันที่เริ่มอนุญาตจนถึงวันหมดอายุ คะแนนที่สะสมในช่วงเวลาเดิมก็จะหายไปทั้งหมด ส่วนคะแนนในช่องด้านขวามือจะเป็นคะแนนที่สมาชิกได้สะสมตั้งแต่เริ่มมีการสะสมคะแนนCMTE จนถึงวันที่เปิดดูภาพใบรับรองหน่วยคะแนน คะแนนส่วนนี้จะสะท้อนการเข้าร่วม/การทำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องของสมาชิก 

 

CMTE1.jpg

 

 

อนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร

15 มีนาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
ประกาศ เรื่องใบรับรองคะแนน 12-3-18.JPG ( Filesize : 96 KB )