สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

สภาเทคนิคการแพทย์ ประกาศช่องทางการทำบัตรสมาชิก

Admin |  2018-03-15 10:01:25 |  4854 |  0 |  0 

โลโก้สภาเทคนิค copy.png

สภาเทคนิคการแพทย์

ประกาศช่องทางการทำบัตรสมาชิก

ขอให้สมาชิกทำบัตรสมาชิกผ่านการยื่นทำบัตรออนไลน์ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. สมาชิกทําการ Login เข้าระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล ที่ www.mtc.or.th
*** โดย ช่อง Username ใส่ เลข ท.น. (เฉพาะตัวเลข) ช่อง Password ใส่ รหัสที่ท่านตั้งไว้ กรณีลืม Password กดที่ลืม Password (มุมบนขวามือ บรรทัดเดียวกับคําว่า Login เข้าระบบ) กรณีขอรับ Password กดที่ขอรับ Password (มุมบนขวามือ บรรทัดเดียวกับคําว่า Login เข้าระบบ) 
2. เมื่อเข้าแล้วให้ทําตรวจสอบที่อยู่
***ดําเนินการเลือก “แก้ไข” หรือ “ถูกต้อง” กรณีที่กด ถูกต้อง จะเข้าสู่หน้า ระบบงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ต่อไป
3. เมื่อเข้าสู่ระบบงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จะปรากฎชื่อผู้ใช้งานระบบเป็นชื่อของท่าน
4. เข้าที่เมนูการจัดการ จะเห็น ขอทําบัตรสมาชิก/เปลี่ยนแปลงที่อยู่
5. มีช่องให้แนบรูปที่ (1) รูปสําหรับทําบัตรสมาชิก (โปรด upload รูปของท่านเพื่อทําบัตรสมาชิก) และรูปบัตร ประชาชนที่ (2) รูปบัตรประชาชน จากนั้นกดที่เครื่องหมาย หน้าข้อความ (3) ข้าพเจ้าต้องการทําบัตรสมาชิก โดยได้แนบรูปจําประจําตัวหน้าตรง และ รูปบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว
*** รูปที่แนบ รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาดของรูปที่ใช้ทําบัตรสมาชิก ไม่ควรเกิน 60 kb และบันทึกไฟล์ภาพเป็นนามสกุล JPG
6. อย่าลืมกด “บันทึก / save” ตรงล่างสุดนะครับ 7. เมื่อสํานักงานสภาเทคนิคการแพทย์ได้รับการแจ้งทําบัตรผ่านระบบออนไลน์แล้ว จะดําเนินการทําบัตรสมาชิกให้ท่าน ต่อไป (กรณีในช่วงต่ออายุใบอนุญาต http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=254 ได้ทําการยื่นทํา บัตรออนไลน์ไว้แล้ว และยังไม่ได้รับบัตร ท่านจะได้รับบัตรพร้อมใบอนุญาตฉบับใหม่)
หรือ ดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้ครับ
 
รายการไฟล์แนบ :
file1_266.pdf ( Filesize : 286 KB )