สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

รวมมิตรคำแนะนำ เพิ่มเติมหน่วยงานช่วยรวบรวมส่งแบบกลุ่ม

Admin |  2018-03-21 10:18:26 |  679 |  0 |  0 

46 รวมมิตรคำแนะนำ เพิ่มแบบกลุ่ม.jpg

สำนักงานสภาเทคนิคการแพทย์ ขอให้คำแนะนำเรื่อง

1. การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ภาษาไทยในระบบ .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=34 
2. การทำบัตรสมาชิก .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=266 
3. ต่ออายุใบอนุญาต .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=254 
4. ใบอนุญาตฉบับเดิมสูญหาย .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=238 
5. การสมัครสมาชิก (เฉพาะบัณฑิตจบใหม่ ในพ.ศ.2561) .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=253 
6. หน่วยงานช่วยรวบรวมส่งต่ออายุแบบกลุ่ม .....ดำเนินการตามนี้ครับ http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=271 
7. ใบรับรองคะแนน CMTE ใช้ต่ออายุใบอนุญาต ......เข้าระบบของท่านเอง มีแสดงในระบบแล้วครับ
8. บทความออนไลน์ เก็บคะแนน CMTE ใช้ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ......เข้าระบบของท่านเอง และไปทำข้อสอบออนไลน์ในระบบได้เลยครับ

42 Line@MTcouncil.jpg