สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA 02 รุ่น 22 และ MTC-LA 08 Plus รุ่น 13

Admin |  2018-03-26 13:39:52 |  525 |  0 |  0 

Picture3.jpg

- MTC-LA 02 รุ่น 22 วันที่ 16 มีนาคม  2561 ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล  งามวงศ์วาน  จ.นนทบุรี 

- MTC-LA 08 Plus  รุ่น 13 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561  ณ โรงแรม ไมด้าโฮเทล  งามวงศ์วาน  จ.นนทบุรี  

ใบจองโรงแรมสามารถโหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาให้  

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ขับรถมาสามารถนำรถมาจอดได้ที่จุดจอดรถของโรงแรม 2 จุด คือในบริเวณโรงแรมและที่จอดรถฝั่งตรงข้ามของโรงแรมซึ่เป็นปั๊มน้ำมันเก่า ตามแผนที่แนบ

1517475094.jpg

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มการสารองห้องพักโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน_สภาเทคนิคการแพทย์ 8-11 เมษายน 61.pdf ( Filesize : 436 KB )
แบบฟอร์มการสารองห้องพักโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน_สภาเทคนิคการแพทย์ 18-21 เมษายน 61.pdf ( Filesize : 436 KB )