สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนน CMTE ครบแล้วสำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในปี 2561 (คะแแนนสะสมถึง 31 มีนาคม 2561)

Admin |  2018-04-02 12:18:38 |  2817 |  0 |  0 

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์


ประกาศ


สมาชิกตามเลขที่ ท.น. ที่มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง เท่ากับหรือมากกว่า 50 หน่วยคะแนน


(เฉพาะสมาชิกที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุภายในปี 2561)

 

ประกาศ สมาชิกตามเลขที่ ท.. ที่มีคะแนนCMTE ครบแล้วสำหรับต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ในปี2561 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 

เทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ ขอแจ้งข้อมูลสมาชิกตามเลขที่ ท.. ที่มีคะแนนการศึกษาต่อ เนื่องสะสมครบแล้ว

 

สำหรับต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ(50คะแนน ขึ้นไป) ในปี2561  คะแนนสะสม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 

*** รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

1.ข้อมูลชุดนี้ เป็นข้อมูลคะแนนสะสม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

 

2.สมาชิกสามารถสะสมหน่วยคะแนนเพื่อใช้ยื่นต่อใบอนุญาตฯได้จนถึงวันที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ

 

3.ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ จะตรวจสอบข้อมูลคะแนนสะสม และประกาศให้ทราบเป็นระยะๆ

 

4.กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนสะสม ติดต่อสอบถามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

 

CMTE 2-4-2018.jpg

 

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถาม: ทนพญ. กฤตญา ลือชานิมิตจิต

 

ผู้อานวนการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์

 

email cmte.center@gmail.com

 

ID LINE 0818071933

รายการไฟล์แนบ :
เลข ท.น. คะแนนสะสมครบ 50_310318.pdf ( Filesize : 2 MB )