สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

MTC-LA-08 Plus รุ่น 13

Admin |  2018-04-12 22:01:58 |  444 |  0 |  0 

08+ รุ่น 13.jpg

ใบจองโรงแรมสามารถโหลดได้จากไฟล์ที่แนบมาให้  

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ขับรถมาสามารถนำรถมาจอดได้ที่จุดจอดรถของโรงแรม 2 จุด คือในบริเวณโรงแรมและที่จอดรถฝั่งตรงข้ามของโรงแรมซึ่เป็นปั๊มน้ำมันเก่า ตามแผนที่แนบ

 

1517475094.jpg

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มการสารองห้องพักโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน_สภาเทคนิคการแพทย์ 18-21 เมษายน 61.pdf ( Filesize : 436 KB )