สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council

การอบรม MTC-LA เดือนพฤษภาคม 2561

Admin |  2018-04-17 16:31:56 |  1137 |  0 |  0 

 

อบรม มีนาคม 61.jpg

การอบรม MTC-LA เดือนพฤษภาคม 2561

  MTC-LA-09 รุ่นที่ 5 :  18  พฤษภาคม 2561

MTC-LA-01 รุ่นที่ 27 : 28 - 29 พฤษภาคม 2561

สถานที่ประชุม โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น แจ้งวัฒนะ

 

BW - แผนที่-2.jpg

 

 

 

รายการไฟล์แนบ :
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ -รหัสหลักสูตร MTC-LA-09 วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561.pdf ( Filesize : 314 KB )
แบบฟอร์มจองห้องโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ - รหัสหลักสูตร MTC-LA01 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2561.pdf ( Filesize : 312 KB )